Literatuur

Magazines | Utrecht Business Nr 3 - 2017 | Lees volledige uitgave online

Literatuur

DE GELUKSMACHINE

Door Erwin Wijman

Een auto is het verlengstuk van iemands persoonlijkheid. Bij mannen ook van een bepaald lichaamsdeel, wordt wel gezegd. Toch kiezen heel veel mensen een voor de hand liggende auto. Degelijk, betrouwbaar en vaak saai. Een veilige keuze. Eén die niet opvalt en vooral niet boven het maaiveld uitsteekt. En de rijder dus ook niet. Autosociopsycholoog Erwin Wijman verbindt iemands autokeuze met diens personal branding. In De Geluksmachine pleit hij ervoor om vooral je droomauto te kopen. Daar is moed voor nodig. Vaste patronen moeten worden doorbroken, het oordeel van de omgeving getrotseerd. Maar als je die bijzondere auto echt wilt en dat uitstraalt, valt dat anderen op. Je laat zien dat je een eigen weg volgt. Dat oogst waardering en respect.

240 pag. ISBN 978-94-6126-220-2. ? 16,50. Haystack.

THE MINDFUL LEADER

Door Michael Bunting

Definities van mindfulness zijn er te over. Het heden ervaren en aanvaarden zoals het werkelijk is, stelt Michael Bunting. Hij stelt dat er niets zweverigs is aan mindfulness. Het is een concreet vakgebied met echte, meetbare resultaten. Bunting verdiept zich al vele jaren in mindfulness, geeft trainingen en schrijft boeken. In zijn meest recente uitgave ? nu in een Nederlandse vertaling ? staat de integratie van mindfulness en leiderschap centraal. Mindfulness is de sleutel tot bewustzijn. Hoe bewuster iemand is, hoe meer kracht, wijsheid en inspiratie beschikbaar is voor de mensen aan wie leiding wordt gegeven. Bunting deed uitvoerig onderzoek en interviewde vele managers en leiders. Hij ontwikkelde een model dat ondersteunt bij mindful leiderschap. Bij de uitgave hoort een online werkboek.

222 pag. ISBN 978-94-6272-088-6. ? 24,95. Thema.

HET FAMILIE

STATUUT

Door Jacqueline van Zwol en Albert Jan Thomassen

De aandacht voor familiebedrijven neemt toe. De nadruk op continuïteit, conservatieve financiering plus de natuurlijke affiniteit met MVO krijgen steeds meer waardering. Maar soms kan het bedrijfsbelang conflicteren met de belangen en onderlinge verhoudingen in de familie. Een familiestatuut is een goede manier om gezamenlijke uitgangspunten vast te leggen. Zo ontstaat houvast bij lastige keuzes en blijven de belangen van onderneming en familie gewaarborgd. Het Familiestatuut geeft praktische tips voor de totstandkoming van zo'n regeling die bijdraagt aan de continuïteit van het bedrijf en de harmonie in de familie. Het opstellen van een familiestatuut is zeker geen invuloefening, benadrukt Albert Jan Thomassen, een van de auteurs. De echte waarde zit in de voorafgaande dialoog binnen de familie en het daarmee creëren van een gezamenlijk draagvlak.

160 pag. ISBN 978-94-9175-749-5. ? 29,50. BigBusinessPublishers.

STAGNATIE VAN PROFESSIONALS

Door Mathieu Weggeman en

Ron van de Water

Met onze hoofdzakelijk kennisintensieve bedrijvigheid zijn professionals de kurk waarop de Nederlandse economie drijft. Als hun ontwikkeling hapert, heeft dat ingrijpende gevolgen. En zo'n stagnatie komt steeds vaker voor, onder meer door de alsmaar snellere kennisontwikkeling. Verspreiding ervan vergt vaak maar een muisklik. Alles bijhouden en doorgronden wordt steeds lastiger. Een voortschrijdende leeftijd maakt dit zeker niet eenvoudiger. In Stagnatie van professionals schetsen Weggeman en Van de Water de stagnatierisico's en geven suggesties om deze te beperken. Daarbij richten ze zich op de professionals zelf maar vooral op de organisaties waarin zij opereren. Wat kunnen die doen om stagnerende professionals te helpen?

244 pag. ISBN 978-94-6319-052-7. ? 27,50. Scriptum.

ICT Special

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement