VNO-NCW en MKB-Midden: meer investeren in veiligheid

Magazines | Utrecht Business Nr 3 - 2017 | Lees volledige uitgave online

VNO-NCW en MKB-MIDDEN

meer investeren

in veiligheid

Nederland en de EU hebben te maken met grote vluchtelingenstromen, een toename van cybercrime en onstabiele landen direct aan de grenzen van Europa. Daarom pleiten MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO-Nederland in het rapport 'Een veilig Nederland in Europa en de wereld' voor een herschikking van budgetten en extra investeringen in defensie en cybersecurity.

Het rapport is onderdeel van de NL Next Level-campagne van de drie ondernemingsorganisaties. Veiligheid is namelijk een basisvoorwaarde voor ondernemerschap en economische groei, schrijven MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO-Nederland. En 'Nederland kan daarbij internationaal alleen een vuist maken met een sterke en eensgezinde Europese aanpak en extra aandacht voor het creëren van welvaart in onrustige gebieden.' Zij pleiten voor een vijftal maatregelen.

Preventie

Op het gebied van criminaliteitsbestrijding moet er meer aandacht komen voor preventie. De begroting van het ministerie van Veiligheid & Justitie zou 2,5 procent (in plaats van een krappe 1 procent) moeten omvatten. En voor de aanpak van cybercrime moet een meerjarige publiek-privaat actieprogramma worden opgesteld. Per jaar is minimaal 100 miljoen euro extra nodig voor bijvoorbeeld een Digital Trust Centre waar branches/bedrijven terecht kunnen voor vragen, meldingen en advies. En op defensiegebied moet Nederland nauwer samenwerken met andere Europese landen en zich meer specialiseren (bijvoorbeeld in maritieme technologie) en daarbij de industrie slimmer betrekken.

Europa

Verder pleiten MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO-Nederland voor een investeringsplan voor Afrika om te voorkomen dat de instabiliteit daar het leven ontwricht met conflicten en vluchtelingenstromen. Daarvoor is 1,5 miljard euro op de ontwikkelingssamenwerkingsbegroting nodig. Ook moet Nederland werken aan een eensgezind en effectief Europa. Want Nederland kan op terreinen als handel, klimaat, Afrika, migratie en veiligheid alleen in Europees verband een verschil maken.

NL Next Level

'Een veilig Nederland in Europa en de wereld' is een publicatie in de reeks Nederland Next Level-publicaties van de ondernemingsverenigingen MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland. Met de campagne leggen wij een duidelijke agenda neer hoe ondernemers, samen met een nieuw kabinet, succesvol kunnen inspelen op de grote vraagstukken waar ons land voor staat, zoals digitalisering, de energietransitie en de bouwopgave. Kijk op www.nl-nextlevel.nl voor meer informatie en de verschillende publicaties.

www.vno-ncwmidden.nl en

www.mkbmidden.nl

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement