60 jaar Verweij Elektrotechniek

Magazines | Utrecht Business Nr 3 - 2017 | Lees volledige uitgave online

60-jarige historie Verweij Elektrotechniek kenmerkt

zich door uitzonderlijke projecten

Verleden ontmoet toekomst

Natuurlijk heb je een aardige staat van dienst wanneer je je al zestig jaar in dezelfde bedrijfstak beweegt. Verweij Elektrotechniek uit Nieuwegein verbindt zichzelf echter met regelmaat aan uitzonderlijke projecten, met als uitersten monumentale panden en progessieve oplossingen. Ook de visie op de interne structuur is allesbehalve doorsnee.

Tekst: Aart van der Haagen Fotografie: Verweij Elektrotechniek

In de regio Utrecht wonen en nog nooit mensen van Verweij bezig gezien? Onmogelijk! Alleen al de elektra van alle kerken die de Domstad telt, ging door de vingers van deze vaklieden, een team dat momenteel 54 fulltimers telt. Directeur-eigenaar Roel van Stokkum: "Ik kan ons werkterrein het snelst omschrijven als ik vertel wat we níet doen: seriematige woningbouw en industrie. Dat laten we aan collega's over en verder pakken we elke klus op waaraan draadjes te pas komen. Het gaat van de complete elektrische inrichting van kantoren en scholen tot beveiliging, datanetwerken, nieuwbouw en renovatie." Hij geeft wat voorbeelden: "De Stadsschouwburg in Utrecht, Slot Loevestein, een nieuwe parkeergarage in Eindhoven met een oppervlakte van 24.000 vierkante meter en een vijfsterrenhotel in Leersum op de locatie waar de tv-opnamen van Heel Holland Bakt plaatsvonden. Daar ligt nu een uitgebreid domoticanetwerk, dat bijvoorbeeld de gasten in de gelegenheid stelt om met hun telefoon het klimaat te regelen."

Waanzinnige beleving

Tot de absolute specialisaties van Verweij Elektrotechniek behoort het aanleggen van elektra in monumentale panden, zoals de Jacobikerk in Utrecht. "Daar is de energiezuinige verlichting afgestemd op het multifunctionele karakter. Een heel bijzonder project vormde Dom Under, het unieke museum op het Domplein, waar zich een omgekeerd proces afspeelde: eerst de bestrating openbreken, damwandprofielen plaatsen en een betonnen dek storten, daarna archeologen de ruimte geven om opgravingen te doen en vervolgens een verlicht pad tussen de vondsten door creëren. Bezoekers zien door het glas heen 2000 jaar historie, die ze kunnen uitlichten met een zaklamp. Dan horen ze tegelijkertijd via een oortje het verhaal erachter. Laserprojectie op cortenstaal, lichtflitsen en indringende geluiden - bijvoorbeeld van de storm die het middenschip van de Domkerk ooit wegvaagde - dragen bij aan een waanzinnige beleving. Een uitdaging zat voor ons in de luchtvochtigheid van negentig procent, nodig om de archeologische vondsten goed bewaard te laten blijven. Vocht en elektra houden van nature niet zo van elkaar?"

Zolder van woonhuis

Dat zulke fantastische projecten op het pad van Verweij komen, heeft natuurlijk een relatie met de zestigjarige bedrijfsgeschiedenis, die op de zolder van een woonhuis begon en zich vervolgens vanuit een winkelpand afspeelde. Oprichter Jilles Verweij betrok zoon Herman in de snelgroeiende zaak, die daarmee mooi onder een aantal maanden dienstplicht uitkwam. Na het overlijden van vader in 1972 zette junior de zaak voort, vanzelfsprekend in zijn ogen, waarbij hij op de volle ondersteuning van compagnon Jan van Kuik mocht rekenen. De mannen kregen een indrukwekkende klus voor de kiezen met het hoofdkantoor van Coopers Lybrand in Amsterdam, 30.000 vierkante meter groot en negentien verdiepingen hoog. Innovatie stond altijd voorop, ook binnen de eigen bedrijfsvoering, waar computers, autocadstations en ISO-certificering zeer vroegtijdig hun intrede deden. Bij gebrek aan opvolging bracht Verweij het ondertussen in Nieuwegein gevestigde bedrijf in 1999 onder bij een holding die nog twaalf andere bouwgerelateerde firma's telde.

Harder niet, slimmer wel

Zeven jaar geleden trad Roel van Stokkum aan als directeur van Verweij Elektrotechniek en, per 1 januari 2016 nam hij de zaak over, van de holding. "Bij mijn start in 2010 heerste er natuurlijk crisis, die onze bedrijfstak flink raakte. De bouwsector kenmerkt zich door traditionele opvattingen en ik realiseerde me dat we veranderingen moesten doorvoeren om het tij te keren. Harder werken ging niet, slimmer wel. Dat betekende bijvoorbeeld vroegtijdiger in het bouwproces proberen in te stappen, zodat dingen in de juiste volgorde plaatsvinden en zodat je beter met de klant kunt meedenken. Het brengt wel met zich mee dat je snel moet schakelen, maar wij beschikken over de flexibiliteit om dat te organiseren en mee te veren met de opdrachtgever. Zo draaiden we drie weekenden lang met twintig medewerkers bij de onderzeebotenloods RDM in Rotterdam om daar tussen de bedrijvigheid de elektra volledig opnieuw aan te leggen. Dezelfde toewijding vind je bij ons terug wanneer we met een monumentaal pand aan de slag gaan, wat een zeer omzichtige benadering vergt. Je mag niet zomaar in elke muur of kozijn boren."

Elektrische bakfiets

Natuurlijk vraagt het bedrijfsleven om intelligente, enerziezuinige elektr(on)ische oplossingen, maar duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen vinden we ook terug binnen de gelederen van Verweij zelf. Van Stokkum noemt wat voorbeelden: "Voor onze monteurs bij de universiteit Utrecht zetten we een elektrische bakfiets klaar, het volledige wagenpark voldoet aan de Euro VI-norm en we continueren onze digitaliseringsslag. Het aantal toepassingen van de iPads die onze monteurs al jaren gebruiken breiden we uit, wat veel papierwerk zal besparen. Dit jaar gooien we ons eigen kantoor op de schop, waarbij we naast een verbouwing veel aandacht besteden aan de ergonomie in het meubilair. Wist je trouwens dat we hier over een eigen kroeg beschikken? Daar houden we bouwvergaderingen, interne cursussen, netwerkbijeenkomsten en vrijdagmiddagborrels voor het personeel. We betrekken onze mensen intensief bij het verbeteren van processen en elke één à twee jaar hangen we dat op aan een thema. Bijvoorbeeld: 'Wat kan ík eraan doen?', oftewel je eigen verantwoordelijkheid nemen. Nu richten we ons op 'Samen werken = samenwerken': met elkaar een ideale werkomgeving creëren voor een duurzame toekomst." Ondanks een rijke geschiedenis blijft Verweij Elektrotechniek duidelijk niet in het verleden hangen.

Meer informatie: www.veu.nl

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement